RiskSync is supporter van de Week van de RI&E

Van 17 tot 21 juni vindt de Week van de RI&E plaats. In deze week is uitgebreid aandacht voor veilig en gezond werken, met als basis de risicoinventarisatie en -evaluatie (RI&E).

RiskSync is supporter van de Week van de RI&E. Dit betekent dat wij in onze communicatie extra aandacht besteden aan de RI&E. Daarnaast hebben wij tijdens de Week van de RI&E een speciale actie:

Vraag tijdens de Week van de RI&E een online demo aan van de Digitale RI&E en ontvang bij aanschaf, gratis de verbetervolgmodule!

De Week van de RI&E: 17 - 21 juni

De Digitale RI&E: Automatiseer het volledige RI&E proces en monitor hieruit voortkomende maatregelen

Wordt het uitvoeren van een RI&E als omslachtig en tijdrovend ervaren? Worden maatregelen wel geregistreerd, maar laat de uitvoering te wensen over?

De Digitale RI&E automatiseert het gehele RI&E-proces; van het voorbereiden van de inventarisatie tot en met het genereren van het Plan van Aanpak (PvA) en het borgen van resulterende maatregelen.

Dashboards geven real-time inzicht in de risico's en tonen overzichtelijk de status van alle (deel-)RI&E’s en de hieruit voortgekomen maatregelen. Met één druk op de knop wordt het Plan van Aanpak (PvA) opgesteld.

Vanuit de Digitale RI&E worden maatregelen automatisch opgenomen en beheerd in het digitale verbetervolgsysteem. Per maatregel wordt een eigenaar toegekend, een actieplan opgesteld en de voortgang gemonitord.

Profiteer van de speciale actie tijdens de Week van de RI&E

Vraag tijdens de Week van de RI&E een (online) demo aan van de Digitale RI&E en ontvang bij aanschaf, gratis de verbetervolgmodule. 

Demo aanvragen!